CARDIÒLEG BARCELONA

Cardiòlegs Especialistes en:

Infart cardíac – Arítmia – Hipertensió arterial – Ecografia Doppler – Palpitacions – Dolor toràcic – Cardiopatia coronària – Hemodinàmica – Insuficiència cardíaca – Anglioplasties – Hemodinàmica – Implantació de marcapassos.